Usluge
Usluge
MICRONET
Budućnost .:. Atest .:. Sertifikat
inovation of communications inovacije komunikacije

Kako da osigurate
svoju budućnost sa KRONE-om

  1. Pozovite KRONE PremisNET ovlašćenog instalatera koji pokriva vaše tržište i izložite mu svoje potrebe.
  2. PremisNET instalater će detaljno isprojektovati vašu računarsku mrežu.
  3. PremisNET instalater će instalirati i atestirati vašu mrežu što garantuje da je ona optimalno izgrađena da zadovolji postavljene uslove.
  4. KRONE detaljno pregleda dokumentaciju koju mu dostavlja PremisNET instalater.
  5. KRONE vam izdaje PremisNET GARANTNI LIST koji jemči za ispravno funkcionisanje vaše mreže u narednih 20 godina.
  6. Jednostavno pozovite vašeg PremisNET instalatera kada vam je potrebna usluga ili podrška. Oni su ovlašćeni da vašu mrežu održavaju u toku čitavog garantnog perioda.

Naslovna stranica | O nama | Proizvodi | Usluge | Reference 

Partneri | Novosti | Kontakt | Mapa prezentacije 
Krone NKT Univolt
© Copyright 2002 - MICRONET